Αντιπροσωπείες - Εισαγωγείς Ηλεκτρικών Συσκευών Οικιακής Χρήσης, Οικιακά Είδη & Σκεύη, Ιατρικά Είδη, Όργανα, Εργαλεία.